การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี = People's Participation in Local Development Plan of Local Government Organization in Muang District, Supanburi Province /

ผู้แต่ง
สุวิทย์ จันทร์แก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.12 ส881ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ณ) 215 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.