พจนานุกรม การใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ = Dictionary Modern English Usage /

ผู้แต่ง
จรรยา อินทร์อ๋อง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ภาษา ไอ.โอ.ยู., 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2