การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Work Performance According to Good Governance of the Chief of Chang Klang Sud-District Administrative Organization, Chang Klang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระจักรพันธุ์ กิตฺติเมธี (นิรภัย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 จ225ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ท) 179 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.