ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = People's Opinion Towards the Tax Collection Services of Bangyang Sub-District, Aministrative Organization, Krathumbaen District, Samutsakorn Province /

ผู้แต่ง
กุสุมา ฉัตรวัฒนา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 336.2 ก732ค 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ฐ) 162 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.