บูรณาการพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = Integration of Buddhadhamma in Information Communication and Technology Utilization /

ผู้แต่ง
สุนันทา กริชไกรวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3016 ส816บ 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ต) 435 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.