การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรม 6 ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง = Work Performance Accoding to Principle of Saraniyadhamma of Personnels in Sub-District Administration Organization in the Area of Pluakdaeng District, Rayong Province /

ผู้แต่ง
อานนท์ ดำรงค์สุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 อ623ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ท) 263 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.