ความเข้าใจทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี = Political Understanding in Democratic Government of High School Students in Warinchamrab District, Ubonratchathani Province /

ผู้แต่ง
พระอ๋อน ถาวโร (สีทากุล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.115 อ447ค 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ต) 149 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.