รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนปริยัติธรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามหลักธรรมาภิบาล = The Model of Administration and Management According of Phrapariyattidhamma School in North Eastern to the Principle Good Governance /

ผู้แต่ง
รัชณีย์ เจริญนนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3165 ร341ร 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
185 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.