แนวทางการฟื้นฟูวัดร้างในภาคตะว้นออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = The Guidelines on Restoratin Deserted Buddhist Monasteries in Northeastern Thailand /

ผู้แต่ง
รัชณีย์ เจริญนนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3135 ร341น 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
154 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 29 ซม.