ความเชื่อเรื่องประเพณีบุญบั้งไฟของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจในจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2552 = The traditiional doctrine of Rocket festival of people has been infulenced of social and economic development in Yasothon province B.E. 2552 /

ผู้แต่ง
พระสุทธิสารโสภณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 394.2 ส721ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
170 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.