ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = The Factors Affecting the Daily Application of the Five Precepts of the Secondary School Students in Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระครูอดุลสรนิเทศ (ดำรงค์ ถิรปุญฺโญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.315 อ136ป 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
Physical description
(ก-ฌ) 111 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.