บทบาทการพัฒนาเยาวชนตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม = The Role of Youth Development by Buddhist Way of Social Institution in Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
วิญญู กินะเสน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 155.25 ว569บ 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฏ) 151 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.