การส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของเยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม = Promoting the Democratic Learning of Young People in Schools of North East Using Harmony Respection Wisdom /

ผู้แต่ง
พัชรี ศิลารัตน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 370.115 พ524ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฌ) 136 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.