รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเทวธรรมในการอนุรักษ์ป่าภาคใต้ตอนบน = The Model of Consciousmess Development for Personnel in Provincial Administrative Organization with Dewathamma for Forest Conservatin in Upper-Southern /

ผู้แต่ง
ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 154 ป526ร 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
129 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม.