การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจังหวัดยโสธร = Buddhist activity devolopment to for health promotion people's in Yasothon Province /

ผู้แต่ง
รัชชัย ขยันทำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3138 ร321ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
102 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.