การศึกษากิจกรรมในหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551 = A Study of Buddhist Activities in Primary Schools of Bangkok Metropolitan Administration, Academic Year 2008 /

ผู้แต่ง
แหวนทอง บุญคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.307 ห852ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ญ) 161 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.