การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 = The Prevention and Drug Problem Solution of Buddhist Monks in Upper North East 1 /

ผู้แต่ง
สุรพล พรมกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 363.45 ส852ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ฌ) 129 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.