กาหลมหรทึก /

ผู้แต่ง
ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ช424ช 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7
Physical description
(14), 212 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม.