การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุตามหลักอายุวัฒนธรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ = Health Promotion of the Elderly according to Ayuwatthanadhamma of Monks in Kalasin Province /

ผู้แต่ง
บานชื่น นักการเรียน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 362.6 บ291ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฎ) 104 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.