บทบาทของพระธรรมจาริกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่คนไทยภูเขา = Roles of Phradhammajarika in the propagation of Buddhism to Hilltribes Thai /

ผู้แต่ง
พระมหาวิเศษ เสาะพบดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.317 ว765บ 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ช) 85 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.