การพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = A Model Development on Prevention Methods of Drug Problems among Children and Youth in the Northeastern Region /

ผู้แต่ง
พระครูกิติวราทร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 363.45 ก677ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฉ) 156 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.