ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย = Understanding Democracy of Monks in Meuang District, Loei Province /

ผู้แต่ง
สุขพัฒน์ อนนท์จารย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.30132 ส742ค 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฎ) 130 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.