รูปแบบการดำเนินชีวิตตามแนวปัจฉิมทิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวของสตรีที่มีคู่สมรสชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา = The Form of Life leading Based on the Buddhist Six Directions on Building up the Family Strength of the Women with their Foreign Husbands in the Province of Nakorn Ratcha Sima /

ผู้แต่ง
บุญร่วม คำเมืองแสน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 306.846 บ541ร 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฉ) 64 หน้า ; 29 ซม.