พระไตรปิฎกฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 /

Corporate Author
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.318 ส691พ 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
Physical description
45 เล่ม ; 24 ซม.