ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทคณะสงฆ์ในการป้องกันยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ = Citizens' Opinions on the Order of Buddhist Monks' Roles in Preventing the Influx of Drugs to Communities in Phosi Suwan District, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
พระไพรวัลย์ ฐานวีโร (ขอสืบ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30136 พ985ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฑ) 127 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.