พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2560