ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช 2558 /

Corporate Author
สำนักราชเลขาธิการ.
ภาษา
Thai
เลขเรียก
895.915 ส691ป 2559
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
Physical description
746 หน้า ; 26 ซม.