แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกำกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 = Working in Motivation Teacher of Private School in Office of Loei Primary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
กิตติยา นามกอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 ก671ร 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ) 173 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.