การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 = A Study the Professional Principalship in School under Loei Primary Educational Service Area Office 1 /

ผู้แต่ง
วันวิสาข์ รากสี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ว436ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฌ) 141 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.