การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทยไชโย = The Study of Teacher's Quality of Work Life of Private School in Thaichaiyo Foundation Network /

ผู้แต่ง
หทัยรัตน์ สกุลปัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559