สภาพการดำเนินงานนิเทศการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 = The State of Educational Supervision of Private Schools under Uttaradit Primary Educatinal Service Area Office 1 /

ผู้แต่ง
อังสุมารินทร์ ต๊ะอ้อม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.203 อ495ส 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฎ) 141 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.