ความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย = Burnout in the Practice of Teachers Loei Provincial Office the Non-Formal and Informal Education /

ผู้แต่ง
พิชญา สวาสนา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 พ639ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฎ) 134 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.