ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนหทัยคริสเตียน จังหวัดเลย = Parent's Satisfaction for Education Management of Hatai Christian School at Loei Province /

ผู้แต่ง
กำพล บุญสนอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.192 ก581ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฏ) 200 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.