การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช = Administration According to Good Governance of School Administrators, Lansaka District, Nakhon si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
นงค์นาฎ เพ็งทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 น137ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ด) 148 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.