การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบ้านส้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 = Administration According to Good Governance of School Administrators, Bansong Networking Group under Office of Primary Educational Service Area 3, Surat Thani /

ผู้แต่ง
ปริศนา รักสถาน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ป466ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฎ) 119 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.