การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในเทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Child Development center Administration according to Sangahavatthu 4 in Mueang Pakpoon Municipality, Mueang District Nakhon si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ประทุม ปานมาศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ป279ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ธ) 155 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.