ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's Attitudes Towards Execution in Line with the Principle of Good Governance at Tambon Plian Administration Organization, Amphoe Sichon, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระพฤทธิ จารุธมฺโม (ผลบุญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 พ435ท 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-น) 198 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.