ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's Attitudes Towards Execution in Line with the Principle of Good Governance at Tambon Plian Administration Organization, Amphoe Sichon, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระพฤทธิ จารุธมฺโม (ผลบุญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555