การบริหารงานวิชาการของนักวิชาการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = Academic Administration of Educators unde Local Govenment Organization, Cha-Uat District, Nakhon si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ประจวบ สุดจันทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ป214ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ธ) 153 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.