การทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิไทไชโย = The Teacher's Teamwork of Private Schools in Thaichaiyo Foundation Network /

ผู้แต่ง
สุภาวิณี วงษ์ชัยบุตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.148 ส839ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฌ) 129 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.