การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดมะนาวหวานตามทัศนะของพระสงฆ์ในอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Sangha Affairs Administration of Wat Manaowan in the Opinion of Monks in the Area of Changlang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระครูสีลาภิรักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559