ประมวลปัญหาและวินัยบัญญัติ /

ผู้แต่ง
พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3186 พ326ป 2536
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 16
Physical description
180 หน้า