800 ปัญหาภาษาอังกฤษ /

ผู้แต่ง
นาฎยา วิพุธศิริ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
428 น457ป 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
366 หน้า