คำอธิบาย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 /

ผู้แต่ง
วิชัย ตันศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สายธาร, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3