มาตราและวิเคราะห์คำกลอน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 /

ผู้แต่ง
สวัสดิ์ ตี๋ชื่น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1