พระพุทธศาสนกับวัฒนธรรม /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.304 ส763พ 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
20 หน้า