คู่มือสอนแปล /

ผู้แต่ง
วรนาถ วิมลเฉลา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
418.02 ว215ค 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
Physical description
280 หน้า