พุทธทำนาย /

ผู้แต่ง
สมฤทธิ์ บัวระมวล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คุ้มคำ, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1