กรรม นิพพาน มหาสาวิกาสมัยพุทธกาล /

ผู้แต่ง
คารุส, พอล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5