องคุลิมาล /

ผู้แต่ง
สมัคร บุราวาศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31883 ส291อ 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
125 หน้า : ภาพประกอบ