วาทะคานธี /

ผู้แต่ง
กรุณา กุศลาสัย
Corporate Author
เรืองอุไร กุศลาสัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.85 ก268ว 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7
Physical description
159 หน้า : ภาพประกอบ